+420 602 605 612
info@staler.cz

Firma Staler spol. s r.o vznikla pro potřeby zákazníků v oblasti lesnictví, stavebnictví a realizací zeleně.
Firma Staler neustále zdokonaluje svou činnost a komplexnost poskytovaných služeb.NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

Svou kvalitou prací a šetrností významně přispívá k lepšímu životnímu prostředí.
Při realizaci zakázek dbáme na bezpečnost práce, čistotu pracoviště a rychlost provedení.
Působíme na území Středních Čech a hlavního města Prahy.

Stavebnictví
STAVEBNICTVÍ
Lesnictví a revitalizace
LESNICTVÍ A REVITALIZACE
Zemní práce
DEMOLICE A ZEMNÍ PRÁCE
Opravy a výstavba komunikací
OPRAVY A VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ
Stavebnictví

STAVEBNICTVÍ

Generální dodavatel stavby. Jedná se o stavby realizované jako komplexní dodávky včetně příslušných technologických souborů. Obytné a rodinné domy, objekty občanského vybavení, stavby dopravní infrastruktury aj….

Naše společnost provádí výstavbu rodinných domů na klíč. Pro realizaci stavby zajišťujeme kompletní služby od přípravy projektu až po její kolaudaci.


VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA KLÍČ MÁ SVÉ VÝHODY:

 • garance dodržení ceny projektu i výstavby dle ceníku (u projektu beze změn)
 • rychlá realizace stavby
 • profesionalita a komplexnost poskytovaných služeb
 • jasně dané smluvní záruky a podmínky

STAVEBNÍ REKONSTRUKCE:

Kompletní rekonstrukce bytu, nebo domu je časově náročná na přípravu i samotnou realizaci a proto vám rádi pomůžeme s návrhem vaší rekonstrukce, nebo přestavby. Poradíme vám s výběrem vhodných materiálů a řešením celé realizace.

Lesnictví

LESNICTVÍ A REVITALIZACE

Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti. Firma Staler spol. s r.o. se specializuje na pěstební činnost. Již jsme vysadili více jak 1,000,000 sazenic lesních dřevin. Dlouhodobě provádíme kompletní lesnickou činnost pro obce Dubno, Dubenec, Milín, Pečice, Vrančice, Chodouň. Poskytujeme služby OLH.

CERTIFIKÁTY

Third slide

FSC Certifikace

Námi obhospodařované lesy jsou držiteli certifikace FSC. Co to je certifikační proces FSC?

 • Lesní certifikací se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění zda-li je obhospodařován v souladu s ekologickými, sociálními a ekonomickými kritérii a požadavky definovanými Českým standardem FSC.

 • Tento certifikát zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Pro vlastníky lesa je prestižním oceněním přírodě blízkého lesního hospodaření.
Výkopové práce

VÝKOPOVÉ, ZEMNÍ PRÁCE A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

Výkopové, zemní práce a odstraňování staveb

 • provádění hrubých terénních úprav
 • výkopové práce-rýhy kanalizace, voda, plyn, elektro
 • demolice staveb-odvoz a uložení na skládku
 • převoz zeminy a sypkých materiálů
 • zhotovení komunikací, parkovišť
 • jemné teréní sadbové úpravy
 • výkopy základů.základových pasů hal, budov, rod.domů
 • převozy těž. mechanizace, zařízení

Stavba základové desky, zakládání staveb

Základová deska je důležitou etapou výstavby.

Realizace základové desky zahrnuje veškeré nezbytné kroky a to od přípravy realizační dokumentace až po finální betonáž desky. Vypracujeme vám základovou desku na klíč, včetně veškerých služeb.

Komunikace

KOMUNIKACE A OPRAVY

Provádíme komplexní výstavbu, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací

 • silnice, městské komunikace, polní a lesní cesty
 • zpevněné plochy (veřejná parkoviště a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, plochy průmyslových areálů apod.)
 • komunikace pro pěší
 • cyklostezky, polní cesty
 • pokládku hutněných asfaltových směsí

OPRAVY VÝTLUKŮ

Zásobník teplé balené směsi má dvojitou stěnu pro možnost vytápění. Toto řešení eliminuje zamrzání inertního materiálu a v létě udržuje balenou směs teplou.

REFERENCE

ONLINE POPTÁVKA SLUŽEB


Rychlý kontakt:

   +420 602 605 612
   info@staler.cz

Sídlo společnosti
DUBNO 62
261 01, Příbram
IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240
Jednatel: Martin Roušal
Kontakty
Petr Kolkus jednatel
vedoucí divize staveb

kolkus@staler.cz
+420 731 478 604
Martin Roušal jednatel


rousal@staler.cz
+420 602 605 612